Instruktora atbildība par autoskolas mācību automašīnu

 
 
1. Instruktora finansiālā atbildība, izmantojot autoskolas mācību automašīnu.

1.1. Ja instruktors tiek atzīts par vainīgu ceļu satiksmes negadījumā, instruktors sedz transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanas līgumā noteikto pašrisku.

1.2. Ja neuzmanības pēc transportlīdzeklim tiek radīti jebkādi bojājumi ( piemēram, saskrāpē automašīnas sānu pret zariem, šķēršļiem, pret škērsli rada bojājumus automašīnas spogulim utml. ), instruktors sedz visas remonts izmaksas.

1.3. Iebraucot ar transportlīdzekli avārijas bedrē, sedz remonta izmaksas ( riepas, diski, amortizatori utml. ), instruktors sedz visas remonts izmaksas.

1.4. Gadījumā, ja neuzmanības pēc tiek bojāta transportlīdzekļa pārnesuma kārba ( piemēram, atļaujot kursantam ieslēgt atpakaļgaitas pārnesumu, neizspiežot sajūga pedāli ), instruktors sedz visas remonts izmaksas.

 
2. Instruktora pienākumi:

2.1. Uzturēt transportlīdzekļa salonu tīru un kārtīgu.

2.2. Ik pa laikam nomazgāt transportlīdzekli.

2.3. Uzraudzīt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, informēt autoskolu par radušajiem bojājumiem.

2.4. Neizmantot transportlīdzekli privātajām vajadzībām pirms tam nevienojoties ar autoskolu.

2.5. Pēc darba dienas beigām, atstāt transportlīdzekli vietā par kuru ir vienošanās ar autoskolu.

 
3. Autoskolas pienākumi:

3.1. Veikt transportlīdzekļa apkopes.

3.2. Veikt transportlīdzekļa kārtējo tehnisko apkopi un sagatavot transportlīdzekli tai.

3.3. Veikt visus ar transportlīdzekli saistītos remontus, izņemot 1.punktā pieminētos gadījumus.

3.4. Apdrošināt transportlīdzekli ( OCTA. KASKO ).

3.5. Uzstādīt transportlīdzeklim riepas atbilstoši 219.CSN