CSDD tests un testi

autoskolas braukšanas eksāmens - ronalds burnickis
Autoskolas braukšanas eksāmens, nianses starp eksāmena automašīnām un populārākie maršruti
August 4, 2019
CSDD tests un testi
 

Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai B kategorijas eksāmenus kārto šādā secībā – vispirms kārto teorētisko eksāmenu, bet pēc tā sekmīgas nokārtošanas – vadīšanas eksāmenu.

 

Teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas. Ja pēc tā vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, tad beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultāti tiek anulēti un eksāmens jākārto vēlreiz.

Teorētisko eksāmenu kārto datorizēti. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības. Teorētiskajā eksāmenā pretendents secīgi atbild uz 30 jautājumiem, kuros pieļaujamas ne vairāk kā 3 kļūdas. A, A2 un B kategorijai tas ilgst 30 minūtes. Visi pretendenti eksāmenu uzsāk un pabeidz vienlaicīgi, ja kāds ir pabeidzis ātrāk, rezultāts tiek paziņots tikai pēc tam, kad testu pabeidz pēdējais pretendets.

 

CSDD tests – rezultāts automātiski saglabājas sistēmā un netiek izsniegts sertifikāts par tā sekmīgu nokārtošanu.

 

CSDD teorētiksā eksāmena laikā ir aizliegt lietot jebkādas palīgierīces un autoskolas grāmatas.

CSDD tests jeb CSDD testi – tajos iekļauti jautājumi par šādām tēmām:

ceļu satiksmi reglamentējošie tiesību akti;

faktoriem, kas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja rīcību – alkohola ietekme, medikamentu lietošana, nogurums, veselības stāvoklis, un vadītāja rīcība, lai pilnībā saglabātu drošai braukšanai nepieciešamās spējas;

droša transportlīdzekļa vadīšana dažādos ceļa apstākļos, novērtējot drošu distanci, bremzēšanas ceļu un saķeres spējas dažādos ceļa un laika apstākļos, riskus un to izmaiņas atkarībā no laika apstākļiem un diennakts laika, noteikumus, vadot transportlīdzekli pa dažāda veida ceļiem, transportlīdzekļa drošai vadīšanai tuneļos;

citu ceļu satiksmes dalībnieku rīcība un to, īpaši, mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku – gājēju, velosipēdu vadītāju drošības nodrošināšana; transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis, tā ietekme uz ceļu satiksmes drošību;

ekonomiska un apkārtējai videi draudzīga braukšana, apkārtējai videi draudzīga transportlīdzekļa ekspluatācija; pirmās palīdzības sniegšan

a.

Par teorētisko eksāmenu norēķināties var:

 

CSDD kasē, maksājumi veicami skaidrā naudā vai ar maksājumu karti;

CSDD jaunizveidotajā E-pakalpojumā.

 

CSDD tests jeb teorētiskais eksāmens izmaksā 12.63Eur. Ja pretendets eksāmenu nenokārto ar pirmo reizi, tiek bojāts konkrētas autoskolas teorijas eksāmena procents, kurš jebkurā situācijā autoskolai nedrīkst būt zemāks par 70%. Atkārtotu testu ir iespējams kārtot tikai nākamajā darba dienā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *